soler

Om rekrutteringstjenester

Kjennskap

Våre rådgivere har gjennom lang personlig erfaring i ledende stillinger og i arbeidet med ledersøk fremskaffet en grunnleggende forståelse og innsikt i norsk og skandinavisk næringsliv. Gjennom vårt analytiske arbeid har vi en svært god oversikt over dyktige eksisterende ledere på flere nivåer. Videre kartlegger vi kontinuerlig kandidater som har stort potensiale for fremtidige lederstillinger.

 

Forberedelse

Det er en erkjennelse at for mange lederansettelser ikke blir for optimale for partene fordi kartleggingsarbeidet forut for selve ansettelsen ikke er presist nok. Solér Executive AS legger store ressurser i fasen før vi starter selve søket etter kandidater. På vegne av alle parter ønsker vi en maksimal sikkerhet for at vi leter etter kandidater som matcher bedriftens reelle lederbehov. Vår kunnskap om bedriftens kultur, uttalte mål og strategi er en kvalitativ sikkerhet for både kandidat og oppdragsgiver.

 

Effektiv rekrutteringsprosess

Våre konsulenter har lang og variert erfaring. Gjennom effektive og kvalitative rekrutteringsprosesser tilbyr vi våre oppdragsgivere search og annonsert rekruttering. Vi har bred bransjeerfaring, og foretar utvelgelse til nøkkelstillinger og leder/mellomlederskiktet. Våre kunder får en ansvarlig rådgiver, som videre setter opp best mulig team for å løse hvert enkelt oppdrag.

 

Profesjonell prosess

Gjennom flere samtaler med kandidater og ved supplement av anerkjente personlighetstester, skal vi komme nærmest oppsatte kravspesifikasjon. Videre vil nøye referansesamtaler, såvel overordnet som side- og underordnet utfylle egenskaper hos kandidaten. Dette vil samlet gi kunden et best mulig grunnlag til selv og velge den mest riktige kandidaten for stillingen.

 

Implementering

Alle ledere vi er i kontakt med sitter allerede i gode stillinger, mange i spennende og utfordrende posisjoner. Et sentralt tema blir derfor; hvorfor reflektere over en ny stilling? Et ofte undervurdert emne er search-selskapets fokus på nettopp dette punktet. Solér Executive AS er eksperter på arbeidet med positivt å motivere dyktige mennesker til reelt å vurdere nye lederutfordringer. Kommunikasjonsevne og psykologisk innsikt er viktige faktorer for å få enere til å se nye muligheter hos akkurat deg som er vår oppdragsgiver. Vi legger også mye vekt på at rammene rundt møtene og den direkte kommunikasjonen mellom kandidat og selskap finner sted på en måte som fremmer og utvikler en naturlig relasjon mellom partene. Det er en selvfølge at eventuelle kvalitative måleverktøy vi måtte benytte er av det beste markedet kan by på både faglig og funksjonelt. Resultatet: Solér Executive AS forestår selvsagt en grundig sjekk av kandidatens bakgrunn før vi anbefaler forhandlinger og eventuell ansettelse. Med vår inngående kjennskap til markedet og lange erfaring i forhandlinger relatert til ansettelser, benyttes vi ofte som en ressurs i denne sammenheng. Et ikke-fungerende eller vanskelig klima i forhandlinger om vilkår for en ansettelse gir ofte en skjev start på samarbeidet mellom kandidat og selskap. Vårt mål er at alle parter skal være tilfreds med innholdet i den inngåtte avtale og bli motivert av denne. Som en del av vår kvalitative sikring gjennomfører vi samtaler med kandidat og selskap inntil tre ganger de første tolv måneder etter ansettelse.