soler

Mangement Audit

 

Ved behov for endringsprosesser, fusjoner, oppkjøp og sammenslåing av ulike virksomheter møter eiere, ledelse og ansatte ofte store og til dels ukjente utfordringer. Ved å kartlegge holdninger, motivasjon, forpliktelse og kompetanse har man ofte et bedre beslutningsgrunnlag i forhold til å vurdere human kapitalen i virksomheten.

 

Vår tjeneste Management Audit er i stor grad skreddersydd til hvert enkelt tilfelle, men utgangspunktet for tjenesten/programmet er å kartlegge og avdekke eventuelle faremomenter knyttet til human kapitalen man tilfører/innehar ift. denne typen endringer. Alle endringsprosesser har et utgangspunkt og et mål, og derfor er disse to endestasjonene også utgangspunktet for vårt bidrag i denne prosessen.

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende refleksjon  sammen rundt ditt behov.

Management Audit

Mangement Audit

 

Ved behov for endringsprosesser, fusjoner, oppkjøp og sammenslåing av ulike virksomheter møter eiere, ledelse og ansatte ofte store og til dels ukjente utfordringer. Ved å kartlegge holdninger, motivasjon, forpliktelse og kompetanse har man ofte et bedre beslutningsgrunnlag i forhold til å vurdere human kapitalen i virksomheten.

 

Vår tjeneste Management Audit er i stor grad skreddersydd til hvert enkelt tilfelle, men utgangspunktet for tjenesten/programmet er å kartlegge og avdekke eventuelle faremomenter knyttet til human kapitalen man tilfører/innehar ift. denne typen endringer. Alle endringsprosesser har et utgangspunkt og et mål, og derfor er disse to endestasjonene også utgangspunktet for vårt bidrag i denne prosessen.

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende refleksjon  sammen rundt ditt behov.