soler

Erik Solér benyttes i dag som foredragsholder for en rekke bedrifter og organisasjoner i Skandinavia.

 

Erik er utdannet Psykolog fra Universitetet i Oslo og har i de siste 15 årene praktisert som psykolog i norsk og skandinavisk næringsliv.  I tillegg har han bakgrunn fra nasjonal og internasjonal toppfotball, blant annet fra storklubben Hamburger SV og det norske A-landslaget i fotball.

Videre har Solér startet flere selskaper både i Norge og utlandet med fokus på rekruttering og søk innen næringsliv og idrett. De siste ti årene har Soler arbeidet som ekspertkommentator for MTG/Viasat for verdens fremste idretts-turnering, UEFA Champions League, samt ledet den amerikanske toppklubben New York Red Bulls flere år med meget gode både sportslige og økonomiske resultater. Fra sommeren 2013 er Erik Solér igjen tilknyttet Solér Executive AS.

Solér baserer sine foredrag på en kombinasjon av moderne psykologisk fagkunnskap, kompetanse fra Toppidretten og ledelsesprinsipper og erfaring fra lederskap i business. Foredragene kan spesial-tilpasses slik at de passer for topp/mellomleder og øvrige ansatte etter behov. Soler er kjent som en dynamisk, personlig engasjert foredragsholder og har gode referanser fra en rekke organisasjoner hvor han holder foredrag. Uten noen form for øvrig markedsføring av foredragene enn ”jungeltelegrafen” har Soler blitt en av norges mest etterspurte foredragsholdere.

 

Målsetting for foredragene

Solér har en absolutt grunnleggende tro på at refleksjon og selvinnsikt er det basale for alle positive endringer både på individ og team nivå.

Basert på dette er målet for hans virksomhet som foredragsholder nettopp å få tilhørerne til å starte en prosess hvor de mer bevisst går inn for å evaluere seg selv og sin ”daglige atferd” i jobb og privatliv. Basert på grunntanken fra Fagfeltet Positiv psykologi, ønsker han å få ledere og ansatte til å primært utvikle og fokusere på sine sterkeste ferdigheter. Det er vitenskapelig dokumentert at fokus på det en er dyktig på gir gjennomgående bedre livskvalitet og samtidig øker produktiviteten til den enkelte.

Altfor mange mennesker både i ledende posisjoner og spesialist-funksjoner bruker mye unødvendig energi på negative forhold de ikke kan påvirke. Vinnerkulturer skapes av mennesker som kollektivt ser muligheter, brenner for å skape noe og ikke gir seg om motgangen skulle komme.

Dersom din virksomhet skulle ha interesse av å benytte Erik Solér vennligst send en e-post til erik@soler.no, evt. post@soler.no.

 

Vi tar deretter kontakt med dere.

 

Foredrag

Erik Solér benyttes i dag som foredragsholder for en rekke bedrifter og organisasjoner i Skandinavia.

 

Erik er utdannet Psykolog fra Universitetet i Oslo og har i de siste 15 årene praktisert som psykolog i norsk og skandinavisk næringsliv.  I tillegg har han bakgrunn fra nasjonal og internasjonal toppfotball, blant annet fra storklubben Hamburger SV og det norske A-landslaget i fotball.

Videre har Solér startet flere selskaper både i Norge og utlandet med fokus på rekruttering og søk innen næringsliv og idrett. De siste ti årene har Soler arbeidet som ekspertkommentator for MTG/Viasat for verdens fremste idretts-turnering, UEFA Champions League, samt ledet den amerikanske toppklubben New York Red Bulls flere år med meget gode både sportslige og økonomiske resultater. Fra sommeren 2013 er Erik Solér igjen tilknyttet Solér Executive AS.

Solér baserer sine foredrag på en kombinasjon av moderne psykologisk fagkunnskap, kompetanse fra Toppidretten og ledelsesprinsipper og erfaring fra lederskap i business. Foredragene kan spesial-tilpasses slik at de passer for topp/mellomleder og øvrige ansatte etter behov. Soler er kjent som en dynamisk, personlig engasjert foredragsholder og har gode referanser fra en rekke organisasjoner hvor han holder foredrag. Uten noen form for øvrig markedsføring av foredragene enn ”jungeltelegrafen” har Soler blitt en av norges mest etterspurte foredragsholdere.

 

Målsetting for foredragene

Solér har en absolutt grunnleggende tro på at refleksjon og selvinnsikt er det basale for alle positive endringer både på individ og team nivå.

Basert på dette er målet for hans virksomhet som foredragsholder nettopp å få tilhørerne til å starte en prosess hvor de mer bevisst går inn for å evaluere seg selv og sin ”daglige atferd” i jobb og privatliv. Basert på grunntanken fra Fagfeltet Positiv psykologi, ønsker han å få ledere og ansatte til å primært utvikle og fokusere på sine sterkeste ferdigheter. Det er vitenskapelig dokumentert at fokus på det en er dyktig på gir gjennomgående bedre livskvalitet og samtidig øker produktiviteten til den enkelte.

Altfor mange mennesker både i ledende posisjoner og spesialist-funksjoner bruker mye unødvendig energi på negative forhold de ikke kan påvirke. Vinnerkulturer skapes av mennesker som kollektivt ser muligheter, brenner for å skape noe og ikke gir seg om motgangen skulle komme.

Dersom din virksomhet skulle ha interesse av å benytte Erik Solér vennligst send en e-post til erik@soler.no, evt. post@soler.no.

 

Vi tar deretter kontakt med dere.