soler

Humankapital er i vårt samfunn den viktigste ressursen vi har.  Når disse skal rekrutteres er det den viktigste beslutningen en leder tar.

 

God rekruttering er avgjørende for fremtidens suksess og lønnsomhet. Derfor er tillit og troverdighet nøkkelfaktorer når man skal gi andre oppgaven med å finne de menneskene som skal løse store og små oppgaver for din virksomhet.

 

Hos oss i Solér Executive AS møter du mennesker som alle har ledererfaring. Vi har mange års erfaring fra posisjoner med resultatansvar. Alle har relevant utdannelse og et godt faglig utgangspunkt for å tilføre våre kunder merverdi. Alle er sertifiserte brukere av arbeidspsykologiske testverktøy og alle har gjennomført solide antall rekrutteringsprosesser.  Vi arbeider også med kompetanse- kartlegging, lederutvikling og coaching av mennesker.

 

En rekrutterings- eller en lederutviklingsprosess er avhengig av en engasjert og ærlig, åpen og transparent kommunikasjon. Kommunikasjonen må være profesjonell, vennlig og i en respektfull hyggelig tone for at resultatet skal bli optimalt.

 

For oss er dette naturlig. Både når vi jobber mot oppdragsgiver og kandidat.

 

Vi lever etter våre verdier, hver dag:

 

Profesjonalitet - Engasjement - Kvalitet

 

Bli bedre kjent med oss i menyen til venstre!

Menneskene

Menneskene

Humankapital er i vårt samfunn den viktigste ressursen vi har.  Når disse skal rekrutteres er det den viktigste beslutningen en leder tar.

 

God rekruttering er avgjørende for fremtidens suksess og lønnsomhet. Derfor er tillit og troverdighet nøkkelfaktorer når man skal gi andre oppgaven med å finne de menneskene som skal løse store og små oppgaver for din virksomhet.

 

Hos oss i Solér Executive AS møter du mennesker som alle har ledererfaring. Vi har mange års erfaring fra posisjoner med resultatansvar. Alle har relevant utdannelse og et godt faglig utgangspunkt for å tilføre våre kunder merverdi. Alle er sertifiserte brukere av arbeidspsykologiske testverktøy og alle har gjennomført solide antall rekrutteringsprosesser.  Vi arbeider også med kompetanse- kartlegging, lederutvikling og coaching av mennesker.

 

En rekrutterings- eller en lederutviklingsprosess er avhengig av en engasjert og ærlig, åpen og transparent kommunikasjon. Kommunikasjonen må være profesjonell, vennlig og i en respektfull hyggelig tone for at resultatet skal bli optimalt.

 

For oss er dette naturlig. Både når vi jobber mot oppdragsgiver og kandidat.

 

Vi lever etter våre verdier, hver dag:

 

Profesjonalitet - Engasjement - Kvalitet

 

Bli bedre kjent med oss i menyen til venstre!

Menneskene