soler

Etiske problemstillinger
Solér Executives etiske retningslinjer og gjeldende lovverk er styrende for alt arbeid med oppdragsgivere og kandidater.

Solér Executive påtar seg kun oppdrag som vi er trygge på at vi kan løse på en faglig god måte. Vi påtar oss ikke oppdrag for selskaper eller ledere som vi ut fra våre etiske standarder mener det ikke er riktig å representere.


Representerer både oppdragsgiver og kandidat
Solér Executive skal være representative og ansvarsfulle representanter, både på oppdragsgivers og kandidats vegne.


Konfidensialitet og personvern
Informasjonen om bedriftens forretningsstrategi og sensitiv informasjon behandles ytterst fortrolig. Oppdragsgiver skal være kjent med hvilken informasjon som bringes videre. Personvernerklæring oversendes på forespørsel til adm.dir. Ivar Ødegaard, ivar@soler.no.


Kandidater
Vi er åpne for fortrolig dialog med kandidater. Referanser vil ikke bli kontaktet før kandidaten er gjort oppmerksom på det.


Åpen og tillitsfull kommunikasjon
En vellykket ansettelse krever at både oppdragsgiver og kandidater får tilgang på all relevant informasjon for å sikre dem et godt beslutningsgrunnlag.


Solér Executive søker ikke aktivt etter kandidater hos sine kunder
Vi gjør ikke henvendelser til potensielle kandidater ansatt hos en oppdragsgiver i en periode på to år etter at siste oppdrag ble avsluttet. Dette gjelder ikke for de kandidater som selv aktivt kontakter oss.

Våre etiske retningslinjer

Etiske problemstillinger
Solér Executives etiske retningslinjer og gjeldende lovverk er styrende for alt arbeid med oppdragsgivere og kandidater.

Solér Executive påtar seg kun oppdrag som vi er trygge på at vi kan løse på en faglig god måte. Vi påtar oss ikke oppdrag for selskaper eller ledere som vi ut fra våre etiske standarder mener det ikke er riktig å representere.


Representerer både oppdragsgiver og kandidat
Solér Executive skal være representative og ansvarsfulle representanter, både på oppdragsgivers og kandidats vegne.


Konfidensialitet og personvern
Informasjonen om bedriftens forretningsstrategi og sensitiv informasjon behandles ytterst fortrolig. Oppdragsgiver skal være kjent med hvilken informasjon som bringes videre. Personvernerklæring oversendes på forespørsel til adm.dir. Ivar Ødegaard, ivar@soler.no.


Kandidater
Vi er åpne for fortrolig dialog med kandidater. Referanser vil ikke bli kontaktet før kandidaten er gjort oppmerksom på det.


Åpen og tillitsfull kommunikasjon
En vellykket ansettelse krever at både oppdragsgiver og kandidater får tilgang på all relevant informasjon for å sikre dem et godt beslutningsgrunnlag.


Solér Executive søker ikke aktivt etter kandidater hos sine kunder
Vi gjør ikke henvendelser til potensielle kandidater ansatt hos en oppdragsgiver i en periode på to år etter at siste oppdrag ble avsluttet. Dette gjelder ikke for de kandidater som selv aktivt kontakter oss.