soler

Forretningsutvikler/KAM, Rådgivende Ingeniør

Ref : 12665
Dato : 2022-08-30
Sted : Oslo
Firma : Schneider Electric Norge AS

Forretningsutvikler/KAM, Rådgivende Ingeniør

Schneider Electric Norge AS
I Schneider Electric mener vi at tilgang til energi og retten til digital utvikling er en grunnleggende menneskerett. Vårt mål er å få alle i stand til å gjøre mer med mindre ressurser, og med smart teknologi som effektiviserer driftsprosesser og reduserer energiforbruket sikrer vi at Life is On for Norge og resten av verden. Vi kombinerer innovativ teknologi, sanntidsovervåking, programvare og tjenester i integrerte løsninger for bygg, bolig, datasentre, infrastruktur og industri. Vi jobber for å utnytte mulighetene som ligger i et åpent, globalt og nyskapende samfunn som bygger på vår meningsfulle prestasjonskultur med hovedvekt på inclusive og empowered.

Ønsker du en viktig rolle i et av verdens mest bærekraftige selskaper? Schneider Electric Norge søker en dyktig

 

Forretningsutvikler/KAM, Rådgivende Ingeniør

 

Schneider Electric er vi lidenskapelig opptatt av innovasjon. Vi jobber med noen av markedets beste løsninger, og er stolte av vår kultur som er preget av tillit, eierskap og mangfold. Vi jobber hardt for å legge til rette for like muligheter, og er igjen rangert som et av verdens mest etiske og bærekraftige selskaper. Vi er Platinum partner med ODA, som jobber for å fremme kvinner i Tech.
 

Hovedansvar:

Ditt viktigste ansvar vil være å eie Schneider Electrics inngang i tidligfase for fremtidige prosjekter, gjennom å bygge tillit, og sikre kunnskap, informasjonsflyt og relasjoner med rådgivende ingeniører innen elektro og automasjon. Du vil jobbe aktivt med å forstå kjente og ukjente behov hos kunde og kunders kunder, og bringe Schneider Electrics helhetlige løsninger til konsulenter. Du vil ta rollen som ekspert innen utvalgte domener, blant annet innen lav- (LV), mellomspenning (MV), digitalisering og automatisering med evne til å forstå kjerneprinsippene og grunnleggende design. Du vil:

  • Bygge, lokalisere og implementerer planer, programmer og aktiviteter overfor relevante konsulenter og kunder
  • Sette og justere mål og strategi for å oppnå kortsiktige og langsiktige resultater 
  • Jobbe tett med forretningsledere og øvrige interesseeiere som produktsjefer for å sikre fremtidens løsninger og synergier
  • Ansvarlig for å drive plattformingen av alle nøkkelkontoer (konsulenter og rådgivende ingeniører)

 

Ønsket kompetanseprofil:

  • Sivilingeniør/Mastergrad eller tilsvarende
  • Kompetanse innen lavspenning, gjerne også mellomspenning
  • Erfaring med smarte systemer, datadrevne tjenester og digitalisering 
  • Du har erfaring og godt kjennskap til rådgivende ingeniører og konsulentselskaper innen elektro og automasjon, gjerne fra spesifikasjonsarbeid eller prosjektledelse
  • Forståelse for verdien av digitalisering og hvordan systemer konvergerer i løsninger

Som person identifiserer du deg med bærekraft, og har en personlig drive for å påvirke potensialet knyttet til innsikt ved bruk av teknologi for å skape effektivitet. Som ansatt i Schneider Electric lover vi deg en hverdag som er: MeaningfulInclusive & Empowered. Vi kaller det Life Is On. 

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Ivar Ødegaard hos Solér Executive AS på tlf. 90 17 76 68. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Vi imøteser din CV og søknad via: post@soler.no, og merk søknad med "12665". Frist snarest der søknader vil bli vurdert fortløpende. 

Amanda Kongshavn KleppAmanda Kongshavn Klepp