soler

Økonomi- og administrasjonssjef

Ref : 12656
Dato : 2021-11-23
Sted : Oslo
Firma : Bibelselskapet

Økonomi- og administrasjonssjef

Bibelselskapet
Det Norske Bibelselskap er en stiftelse grunnlagt i 1816. Formålet er på tverrkirkelig grunnlag ”å utbre Den hellige skrift”. Dette gjøres gjennom oversettelse, forlagsvirksomhet, bibelbruk og innsamling til internasjonalt bibelarbeid i samarbeid med United Bible Societies (UBS). Bibelselskapet er Norges ledende oversetterorgan og utgiver av Bibelen. Verbum forlag er Norges eldste forlag og er en del av Bibelskapet. Verbum forlag utgir Bibelen, bøker og produkter for tro og liv, tanke og tradisjon, kultur og samfunn. De siste årene har Bibelselskapet satset på tydelig tilstedeværelse digitalt, og bibel.no har i dag 850 000 brukere årlig.

Er du vår neste økonomi- og administrasjonssjef? 

 

Det Norske Bibelselskap er en av landets eldste organisasjoner. I mer enn to hundre år har vi oversatt og utgitt Bibelen og andre bøker. Vi er en tverrkirkelig organisasjon med store nasjonale og internasjonale virksomheter. Vår økonomi- og administrasjonssjef rapporterer til generalsekretær og inngår i dennes ledergruppe. Som en del av organisasjonens ledelse må økonomi- og administrasjonssjefen ha god evne til å løfte blikket og bidra til strategisk utvikling. Positiv innstilling og gode kommunikasjonsferdigheter er en forutsetning, og personlig egnethet vil ha avgjørende betydning i ansettelsesprosessen.

 

Stillingens formål:

 • Utvikle og styrke Det Norske Bibelselskap med tanke på langsiktig bærekraft og formålsoppnåelse
 • Utvikle og drifte en sunn økonomistyring og videreutvikle organisasjonens økonomi i en fase med vekst og endring 
 • Bidra til gode strukturer for personalledelse og HMS-arbeidet
   

Stillingen har et særlig ansvar for:

 • Økonomistyring
 • Forvaltning av eiendom, utstyr og økonomiske og personalmessige ressurser
 • Utviklingen av et godt arbeidsmiljø, inklusive HR- og HMS-arbeidet
 • Kontinuerlig optimalisering av rutiner og prosesser i avdelingen
 • Lede administrasjonsavdelingen 
 • Bidra med juridiske vurderinger

 

Kompetanse og erfaring:

 • Høyere utdanning innen økonomi og administrasjon
 • Digital kompetanse til å videreutvikle organisasjonen med moderne og hensiktsmessige verktøy
 • God kjennskap til norsk kirkeliv
 • God helhetlig økonomiforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 

Personlige egenskaper:

 • Arbeidsdriver og arbeidsglede
 • Strategisk blikk og evne til å se de store linjer

 

Bibelselskapet tilbyr:

 • En meningsfull jobb i en kristen organisasjon med godt omdømme 
 • Et stabsfellesskap med ulike mennesker som jobber mot samme mål
 • Kontorer sentralt i Oslo sentrum
 • Pensjon i Statens pensjonskasse og lønn etter avtale

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Ivar Ødegaard hos Solér Executive AS på tlf. 90 17 76 68. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Vi imøteser din CV og søknad via: post@soler.no, og merk søknad med "12656". Frist snarest der søknader vil bli vurdert fortløpende.