soler

Outplacement/Derekruttering

 

Solér Executive bistår bedrifter som er i en omstillingsprosess og som ønsker å gi sine medarbeidere støtte i en nedbemanningssituasjon. Nedbemanning setter spor både hos ansatte som forlater organisasjonen, og de som blir værende.

Vi ønsker å bidra til at ledelsen frigjør energi til å fokusere på medarbeidere som skal fortsette ansettelsesforholdet etter at nedbemanningen er gjennomført. Outplacement hos Solér Executive er et individuelt tilpasset program for kandidater som raskt og effektivt ønsker å komme seg videre inn i en ny jobb. Vår målsetting er å bidra til at den enkelte medarbeider bedrer sine muligheter i et krevende arbeidsmarked. Solér Executive har over 15 års erfaring med outplacement, karriereveiledning og rekruttering. Vi vet hva beslutningstakere i næringslivet er opptatt av i en rekrutteringsprosess. I løpet av denne perioden har vi oppnådd meget gode resultater, med tilbakemeldinger fra våre deltagere i outplacementprogammet om at de raskt har posisjonert seg til en ny jobb.

Programmet har en varighet på 1, 3 eller 6 måneder og er tilpasset den enkeltes utgangspunkt og ambisjoner. Hver deltager vil få en personlig rådgiver gjennom hele perioden. I tillegg få mulighet til å møte våre medarbeidere innen rekruttering hvor på man også kan trekke veksler på vårt eksterne nettverk.

Den innledende delen av programmet vil fokusere på å øke kandidatens bevissthet om egen kompetanse, motivasjon og valgmuligheter. Det vil avholdes workshops i tillegg til de personlige samtalene. Blant annet vil vi berøre følgende temaer i prosessen:

 • Motivasjon og fokus i jobbsøke-prosessen
 • Hva er det som motiverer meg?
 • Hva er min faktiske kompetanse?
 • Identifisere hvilke verdier som er viktige for meg.
 • Identifisering av mine muligheter i jobbmarkedet.
 • Hvilke alternativer har jeg for min neste jobb?
 • Hva er mine styrker og svakheter?
 • Er min CV/søknad selgende nok?
 • Oppfølging av søknader; når skal jeg ringe og hva skal jeg si?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål til programmet.

Solér Executive AS har lang erfaring i prosessarbeid overfor store og mindre bedrifter, både nasjonalt og internasjonalt. Innenfor områder som mentoring/coaching, teamutvikling og organisasjonsutvikling kan vi tilpasse programmer som vil gi din bedrift ”best value for money”.

Vi legger stor vekt på å spesialtilpasse arbeidet og innsatsområdene slik at det skal gi et profesjonelt utbytte for våre kunder.

Outplacement

Outplacement/Derekruttering

 

Solér Executive bistår bedrifter som er i en omstillingsprosess og som ønsker å gi sine medarbeidere støtte i en nedbemanningssituasjon. Nedbemanning setter spor både hos ansatte som forlater organisasjonen, og de som blir værende.

Vi ønsker å bidra til at ledelsen frigjør energi til å fokusere på medarbeidere som skal fortsette ansettelsesforholdet etter at nedbemanningen er gjennomført. Outplacement hos Solér Executive er et individuelt tilpasset program for kandidater som raskt og effektivt ønsker å komme seg videre inn i en ny jobb. Vår målsetting er å bidra til at den enkelte medarbeider bedrer sine muligheter i et krevende arbeidsmarked. Solér Executive har over 15 års erfaring med outplacement, karriereveiledning og rekruttering. Vi vet hva beslutningstakere i næringslivet er opptatt av i en rekrutteringsprosess. I løpet av denne perioden har vi oppnådd meget gode resultater, med tilbakemeldinger fra våre deltagere i outplacementprogammet om at de raskt har posisjonert seg til en ny jobb.

Programmet har en varighet på 1, 3 eller 6 måneder og er tilpasset den enkeltes utgangspunkt og ambisjoner. Hver deltager vil få en personlig rådgiver gjennom hele perioden. I tillegg få mulighet til å møte våre medarbeidere innen rekruttering hvor på man også kan trekke veksler på vårt eksterne nettverk.

Den innledende delen av programmet vil fokusere på å øke kandidatens bevissthet om egen kompetanse, motivasjon og valgmuligheter. Det vil avholdes workshops i tillegg til de personlige samtalene. Blant annet vil vi berøre følgende temaer i prosessen:

 • Motivasjon og fokus i jobbsøke-prosessen
 • Hva er det som motiverer meg?
 • Hva er min faktiske kompetanse?
 • Identifisere hvilke verdier som er viktige for meg.
 • Identifisering av mine muligheter i jobbmarkedet.
 • Hvilke alternativer har jeg for min neste jobb?
 • Hva er mine styrker og svakheter?
 • Er min CV/søknad selgende nok?
 • Oppfølging av søknader; når skal jeg ringe og hva skal jeg si?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål til programmet.

Solér Executive AS har lang erfaring i prosessarbeid overfor store og mindre bedrifter, både nasjonalt og internasjonalt. Innenfor områder som mentoring/coaching, teamutvikling og organisasjonsutvikling kan vi tilpasse programmer som vil gi din bedrift ”best value for money”.

Vi legger stor vekt på å spesialtilpasse arbeidet og innsatsområdene slik at det skal gi et profesjonelt utbytte for våre kunder.