soler

Karriererådgiving og bistand på veien mot ny jobb

 

 

Erfaringer viser at kandidater som har vært gjennom et karriererådgivningsprogram bruker kortere tid på å komme seg ut i ny jobb, og at de tar et mer riktig yrkes- og jobbvalg.

 

 

Solér Executive AS har laget et program for å bistå de som blir direkte berørt i forbindelse med organisasjonsendringer.  Hver enkelt skal få hjelp til å takle sin situasjon, slik at de raskest mulig skal finne neste steg i karrieren. Vi har gjennom vårt outplacement program fått over 95 % av kandidatene i ny jobb i løpet av den avtalte programperioden.

Hver deltager vil få en personlig rådgiver gjennom hele perioden. I tillegg få mulighet til å møte våre medarbeidere innen rekruttering, hvor man kan trekke veksler i vårt eksterne nettverk. Resultatet av vår jobb sammen med deg, er at du i større grad er bevisst din egen kompetanse og muligheter, samt at din faktiske jobbsøkerkompetanse øker. Dette vil lede til at du mer effektivt vil finne frem til aktuelle stillinger og at du fremstår som en sterk kandidat.  

 

Coaching


Solér Executive AS’ partnere har lang erfaring i prosessarbeid overfor store og mindre bedrifter, både nasjonalt og internasjonalt. Innenfor områder som mentoring/coaching, teamutvikling og organisasjonsutvikling kan vi tilpasse programmer som vil gi din bedrift ”best value for money”. Vi legger stor vekt på å spesialtilpasse arbeidet og innsatsområdene slik at det skal gi et profesjonelt utbytte for våre kunder.

Karriererådgivning

Karriererådgiving og bistand på veien mot ny jobb

 

 

Erfaringer viser at kandidater som har vært gjennom et karriererådgivningsprogram bruker kortere tid på å komme seg ut i ny jobb, og at de tar et mer riktig yrkes- og jobbvalg.

 

 

Solér Executive AS har laget et program for å bistå de som blir direkte berørt i forbindelse med organisasjonsendringer.  Hver enkelt skal få hjelp til å takle sin situasjon, slik at de raskest mulig skal finne neste steg i karrieren. Vi har gjennom vårt outplacement program fått over 95 % av kandidatene i ny jobb i løpet av den avtalte programperioden.

Hver deltager vil få en personlig rådgiver gjennom hele perioden. I tillegg få mulighet til å møte våre medarbeidere innen rekruttering, hvor man kan trekke veksler i vårt eksterne nettverk. Resultatet av vår jobb sammen med deg, er at du i større grad er bevisst din egen kompetanse og muligheter, samt at din faktiske jobbsøkerkompetanse øker. Dette vil lede til at du mer effektivt vil finne frem til aktuelle stillinger og at du fremstår som en sterk kandidat.  

 

Coaching


Solér Executive AS’ partnere har lang erfaring i prosessarbeid overfor store og mindre bedrifter, både nasjonalt og internasjonalt. Innenfor områder som mentoring/coaching, teamutvikling og organisasjonsutvikling kan vi tilpasse programmer som vil gi din bedrift ”best value for money”. Vi legger stor vekt på å spesialtilpasse arbeidet og innsatsområdene slik at det skal gi et profesjonelt utbytte for våre kunder.